Spišská knižnica - Spišská knižnica

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:Vitajte na stránke Spišskej knižnice

Spišská knižnica (SK) v Spišskej Novej Vsi je verejná regionálna knižnica, ktorá v súlade so zákonom o knižniciach č. 126/2015 Z.z. vytvára knižničný a informačný fond. Prostredníctvom neho sprístupňuje kultúrne a informačné bohatstvo občanom bez ohľadu na ich politickú, národnostnú, náboženskú a rasovú príslušnosť. Jej zriaďovateľom je Košický samosprávy kraj. Plní funkciu mestskej knižnice v Spišskej Novej Vsi. Má regionálnu pôsobnosť ako metodické, koordinačné, bibliografické a vzdelávacie stredisko verejných knižníc okresu Spišská Nová Ves a Gelnica.

Spišská knižnica má v súčasnosti vo svojom fonde k 31.12.2017 - 89 402 knižničných jednotiek.

Počet zapísaných čitateľov k 31.12.2017 je 2 704. Tvoria ich dospelí čitatelia, študenti stredných a vysokých škôl, ale aj občania v produktívnom veku a dôchodcovia. Celková návštevnosť dosiahla počet 33 615. Priemerná denná návštevnosť na všetkých pracoviskách knižnice bola 130 používateľov. Počet výpožičiek v roku 2017 dosiahol stav 111 731. Internet využilo 1 288 používateľov. Dôležitou súčasťou knižničnej práce je informačná činnosť. Pracovníci knižnice vyhľadali čitateľom 4578 bibliografických a faktografických informácií.

Čitatelia, ale aj široká verejnosť má možnosť zúčastňovať sa kultúrno - vzdelávacích podujatí a výstav literatúry. Celkom bolo pripravených a uskutočnených 226 podujatí. Celkový počet účastníkov podujatí v roku 2017 bol 3 436.


 Spýtajte sa knižnice

 
 


 

Dar pre Spišskú knižnicu

 
 
TOPlist
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky