Spišská knižnica - Spišská knižnica

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

 Zriaďovateľ:
      
      
              

Od 1.1.2021 vzniká Spišské kultúrne centrum a knižnica. V rámci racionalizácie kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, na základe Uznesenia č. 384/2020 z 18. zasadnutia Zastupiteľstva KSK zo dňa 15.5.2020 je Spišské osvetové stredisko zlúčené so Spišskou knižnicou a od 1.1.2021 vzniká nová inštitúcia s názvom Spišské kultúrne centrum a knižnica.

Od 27. januára vám ponúkame dočasnú službu
možnosť vyzdvihnúť a vrátiť knihy pri okienku.

 


SLEDUJTE NÁS AJ NA YOUTUBE
/YouTube/

FACEBOOK

INSTAGRAM

O knižnici

Spišská knižnica (SK) v Spišskej Novej Vsi je verejná regionálna knižnica, ktorá v súlade so zákonom o knižniciach č. 126/2015 Z.z. vytvára knižničný a informačný fond. Prostredníctvom neho sprístupňuje kultúrne a informačné bohatstvo občanom bez ohľadu na ich politickú, národnostnú, náboženskú a rasovú príslušnosť. Jej zriaďovateľom je Košický samosprávy kraj. Plní funkciu mestskej knižnice v Spišskej Novej Vsi. Má regionálnu pôsobnosť ako metodické, koordinačné, bibliografické a vzdelávacie stredisko verejných knižníc okresu Spišská Nová Ves a Gelnica....viac


Dar pre Spišskú knižnicu

 
TOPlist
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky