Spišská knižnica - Spišská knižnica

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Vitajte na stránke Spišskej knižnice

Spišská knižnica (SK) v Spišskej Novej Vsi je verejná regionálna knižnica, ktorá v súlade so zákonom o knižniciach č. 126/2015 Z.z. vytvára knižničný a informačný fond. Prostredníctvom neho sprístupňuje kultúrne a informačné bohatstvo občanom bez ohľadu na ich politickú, národnostnú, náboženskú a rasovú príslušnosť. Jej zriaďovateľom je Košický samosprávy kraj. Plní funkciu mestskej knižnice v Spišskej Novej Vsi. Má regionálnu pôsobnosť ako metodické, koordinačné, bibliografické a vzdelávacie stredisko verejných knižníc okresu Spišská Nová Ves a Gelnica.

Spišská knižnica má v súčasnosti vo svojom fonde k 31.12.2019 - 88 410 knižničných jednotiek.

Počet zapísaných čitateľov k 31.12.2019 je 2 640. Tvoria ich dospelí čitatelia, študenti stredných a vysokých škôl, deti a mládež do 15 rokov ale aj občania v produktívnom veku a dôchodcovia. Celková návštevnosť dosiahla počet 33 096. Počet výpožičiek v roku 2019 dosiahol stav 74 094. Internet využilo 1 130 používateľov. Dôležitou súčasťou knižničnej práce je informačná činnosť. Pracovníci knižnice vyhľadali čitateľom 4006 bibliografických a faktografických informácií.

Čitatelia, ale aj široká verejnosť má možnosť zúčastňovať sa kultúrno - vzdelávacích podujatí a výstav literatúry. Celkom bolo pripravených a uskutočnených
176 podujatí. Celkový počet účastníkov podujatí v roku 2019 bol 3 937.

SPIŠSKÁ KNIŽNICA NA FACEBOOKU
 

Spišská knižnica na INSTAGRAME
https://www.instagram.com/spisskakniznicasnv/

 
 Spýtajte sa knižnice

 
 


 


Literárny portál Knihy na dosah je projektom Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach, na ktorom spolupracuje s Knižnicou P.O. Hviezdoslava v Prešove.
Vznikol s cieľom propagovať literatúru, knihy a čítanie formou, ktorá by bola dostupná a zrozumiteľná širšej verejnosti, no zároveň si udržala istý kvalitatívny štandard...https://knihynadosah.sk/o-nas/

Dar pre Spišskú knižnicu

 
 
TOPlist
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky